iWlkp.pl reklamy
Na drogach

Jest decyzja na budowę ścieżki rowerowej w drodze wojewódzkiej Oborniki - Żerniki

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki - Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Projektowana ścieżka rowerowa stanowić będzie uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy Oborniki.

 

W ramach inwestycji wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości około 6 km - od ul. Polnej w Obornikach przez miejscowości Łukowo i Żerniki do granicy powiatów obornickiego i poznańskiego. Dodatkowo wykonana zostanie również budowa i przebudowa: kanalizacji deszczowej, chodników, poboczy gruntowych, rowów drogowych i zatok autobusowych, a także przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją.

Jak podkreśla wojewoda Michał Zieliński realizacja inwestycji wpłynie na polepszenie warunków komunikacyjnych poprzez rozdzielenie ruchu samochodowego i rowerowego.

To wyczekiwana przez mieszkańców od wielu lat inwestycja, która bezpośrednio wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa na drodze, a przede wszystkim dzieci, które korzystają na co dzień z tej trasy. Dzięki tej ścieżce mieszkańcy będą mogli bezpiecznie i komfortowo dojechać do swoich miejsc pracy, szkoły, czy też instytucji, które znajdują się w Obornikach – mówi wojewoda. – Oprócz poprawy bezpieczeństwa ta ścieżka ma też atrakcyjne walory rekreacyjne i turystyczne, z których wierzę, że mieszkańcy będą chętnie korzystać.

W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wydanie decyzji uprawnia inwestora – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, do rozpoczęcia robót budowlanych. Szybkie rozpoczęcie prac podyktowane jest koniecznością poprawy jakości i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

 


Czytaj również

CERMOTOR
Mobilny zuraw wynajem eriko
iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika