iWlkp.pl reklamy
Budowlany

Masz umowę na wywóz nieczystości?

Jeżeli nieruchomości nie jest podłączona do kanalizacji, właściciel musi podpisać umowę na wywóz nieczystości. Jej brak może skutkować karą grzywny.

Umowę należy podpisać z firmą zajmującą się wywozem nieczystości, która posiada specjalne zezwolenie. Oprócz tego właściciel posesji musi posiadać aktualne rachunki za wywóz nieczystości. 

Zgodnie z przepisami od 2022 roku samorządy co najmniej raz na 2 lata zobowiązane są do przeprowadzenia kontroli nieruchomości, na których znajdują się bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Kara może wynieść nawet 5 000 zł.


Czytaj również

iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika