iWlkp.pl reklamy
Edukacja

Matura 2023 - co nowego?

Tegorocznych maturzystów nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej, ale wymagania egzaminacyjne ustalone w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Ze względu na naukę zdalną wymagania egzaminacyjne są obniżone o ok. 20-25 procent.

Egzamin maturalny dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna) określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

 

Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015)

 

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

 • język polski – bez określania poziomu

 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu

 

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy

 • matematyka – poziom podstawowy

 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy

 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony

 

Egzaminy dodatkowe

 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 • Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.

 

Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

 

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

 • język polski – bez określania poziomu

 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu

 

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy

 • matematyka – poziom podstawowy

 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy

 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony

 

Egzaminy dodatkowe

 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 • Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.

 • Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Źródło: gov.pl

Czytaj również

CERMOTOR
Mobilny zuraw wynajem eriko
iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika