iWlkp.pl reklamy
Urząd Wojewódzki

Nagrody dla archiwistów z Wielkopolski

Zdjęcie: www.poznan.uw.gov.pl

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu po raz szósty odbyła się gala wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. 

Nagrody zostały ustanowione w 2017 roku, a ich pomysłodawcą był ówczesny wojewoda wielkopolski, dziś minister-członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann. Konkurs od pierwszej edycji organizowany jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, na wniosek Kapituły Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, przyznał nagrodę główną Grażynie Zaliwskiej z Archiwum Państwowego w Poznaniu, nagrodę dla młodego archiwisty dr. Tomaszowi Kościańskiemu z Archiwum Państwowego w Lesznie oraz nagrodę za całokształt dorobku archiwalnego Grzegorzowi Walisiowi z Archiwum Państwowego w Kaliszu.

W imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego nagrody wręczyła I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska wraz z przewodniczącą kapituły, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyną Schlender. W uroczystości udział wziął również dyrektor IPN Oddział w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ksiądz kanonik Roman Dworacki, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie dr Elżbieta Olender, kierownik Zakładu Archiwistyki UAM prof. Krzysztof Stryjkowski oraz córki patrona nagrody – Maria Rynarzewska oraz Ewa Potrawiak.

Dobrze zarządzane archiwa to także ogromne wsparcie dla instytucji kultury, administracji rządowej i samorządowej – dla wszystkich naszych obywateli. Należy to z całą mocą podkreślić, że tworzycie Państwo ważną gałąź w strukturach administracyjnych państwa – mówiła podczas uroczystości wicewojewoda Aneta Niestrawska, kierując swoje słowa do laureatów konkursu.

Spotkanie było również okazją do podziękowania osobie, która zakończyła pracę w Kapitule. Prof. UAM dr hab. Jan Miłosz, przez pięć lat brał udział w pracach Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, w której to reprezentował Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu. Jest autorem artykułów i publikacji książkowych z zakresu historii najnowszej. Przez wiele lat był pracownikiem m.in. Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Czytaj również

Mobilny zuraw wynajem eriko
iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika