iWlkp.pl reklamy
Straż graniczna

Nielegalnie zamierzali przekroczyć granicę polsko-niemiecką

Zdjęcie: zdj. Nadodrzański Oddział SG

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kaliszu oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 8 cudzoziemców, którzy zamierzali nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Zatrzymano również 3 obywateli Ukrainy, którzy ułatwiali popełnienie przestępstwa.

Funkcjonariusze, w rejonie powiatu konińskiego, wspólnie z funkcjonariuszami z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzili kontrolę drogową pojazdów jadących w kierunku granicy z Niemcami. Okazało się, że kierowcami dwóch zatrzymanych samochodów osobowych byli 39-letni obywatele Ukrainy, którzy zamierzali przewieźć przez polsko-niemiecką granicę 4 obywateli Egiptu. Jeden z kierowców jechał jako pierwszy i pilotował drugiego tak, aby przewożący Egipcjan kurier, nie został zatrzymany przez polskie służby.

Obywatele Egiptu nie mieli przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski oraz do przekraczania granicy państwowej. Zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia granicy z Polski do Niemiec bez wymaganych dokumentów. Przyznali się do zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze. Wszyscy otrzymali kary grzywny w wysokości 2 tys. zł. Od jednego z Egipcjan przyjęto wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju oraz wydano mu Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca. Do czasu ustalenia tożsamości zatrzymanych, zostaną umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Dwaj kierowcy z kolei, za umożliwienie lub ułatwienie 4 cudzoziemcom pobytu wbrew przepisom na terytorium Polski, zostali również zatrzymani. Ponadto usłyszeli zarzuty prokuratorskie, przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata każdy.

Kolejną grupę nielegalnych migrantów przekazali kaliskim funkcjonariuszom SG funkcjonariusze z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kaliszu. Grupę 4 obywateli Syrii przewoził 38-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, że cudzoziemcy przebywali na terytorium naszego kraju nielegalnie. Nie mieli ważnej wizy lub innego ważnego tytułu pobytowego, uprawniającego ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Wobec zatrzymanych obywateli Syrii wszczęto postępowanie o zobowiązaniu ich do powrotu. Dodatkowo na cudzoziemcach ciąży obowiązek zgłaszania się do siedziby Placówki SG w Kaliszu w ustalonych terminach. 38-leniego obywatela Ukrainy zatrzymano za umożliwienie lub ułatwienie 4 cudzoziemcom pobytu wbrew przepisom na terytorium Polski. Prokurator zastosował wobec niego karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata. Dodatkowo zasądził karę grzywny w wysokości jednego tysiąca zł. 

Źródło: strazgraniczna.pl

Czytaj również

CERMOTOR
Mobilny zuraw wynajem eriko
iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika