iWlkp.pl reklamy
Ważne sprawy

Pamiętaj o skorzystaniu z usług kominiarza

Okres grzewczy już się rozpoczął. Pamiętajcie, żeby przed poważnym grzaniem w domach, sprawdzić i oczyścić przewody kominowe! Tego oczywiście może dokonać kominiarz. Co roku straż pożarna w naszym regionie bierze udział w dziesiątkach akcji związanych z zatruciami tlenkiem węgla lub pożarami sadzy. Niestety, nie zawsze kończy się "tylko" na szkodach materialnych...

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy, w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego, wystosował komunikat, w którym zwraca się do właścicieli i zarządców budynków. Zwróciliśmy uwagę na kilka istotnych faktów.

  • Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
  • W roku 2018 odnotowano 15 882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
  • W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3 842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 2 024 osoby poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych. 
  • Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   
  • Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).
  • Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
  • W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Czytaj również

iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika