iWlkp.pl reklamy
Ważne sprawy

Prowadzisz działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania? To musisz wiedzieć

Otwierając działalność gospodarczą, możesz zdecydować się na prowadzenie jej w miejscu swojego zamieszkania. Możesz wykorzystać w tym celu całe mieszkanie albo tylko jego część (na przykład jeden pokój). Przeczytaj, jakie są skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania.

Podatek od nieruchomości

Jeżeli zdecydujesz się przeznaczyć określoną powierzchnię mieszkania do celów prowadzonej działalności gospodarczej, to z tego powodu może wzrosnąć podatek od nieruchomości.

Pamiętaj! W przypadku zajęcia lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej wyższa stawka podatku od nieruchomości nie wynika z tego, jak dany lokal jest zakwalifikowany w ewidencji gruntów i budynków, lecz z tego jaką funkcję pełni w rzeczywistości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały Rada Gminy. Stawki nie mogą przekroczyć rocznie :

  • 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w przypadku budynków mieszkalnych lub ich części
  • 25,74 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, w przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie wpłynie w znaczący sposób na warunki korzystania z lokalu mieszkalnego, to możesz zacząć prowadzić w nim firmę bez dodatkowych formalności.

Jeśli jednak profil prowadzonej działalności gospodarczej wymaga zmiany warunków korzystania z części lokalu mieszkalnego (na przykład zaadaptowanie jednego pokoju na gabinet dentystyczny lub salon fryzjerski), konieczne może się okazać zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania do właściwego organu administracji publicznej.

Kwota podatku od nieruchomości wzrośnie, gdy część mieszkania (na przykład jeden pokój) przeznaczysz wyłączenie na cele firmowe, nawet bez remontu czy przebudowy budynku.

Musisz zgłosić ten fakt do urzędu gminy lub miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania. Urząd wydzieli wtedy część mieszkania, która jest przeznaczona na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Podatek od nieruchomości wzrośnie dla tej części mieszkania, ale zapłaconą z tego tytułu kwotę będziesz mógł ująć w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej.

VAT

Masz prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

To oznacza, że jeżeli wykorzystujesz mieszkanie zarówno w celach prywatnych, jak i firmowych, to musisz określić udział procentowy, w jakim nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z wyliczonym procentem przysługuje ci prawo do odliczenia:

  • podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących tej nieruchomości
  • czynszu
  • mediów wykorzystywanych w tym lokalu (woda, energia elektryczna).

 

Masz prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

PIT

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Ważne! Artykuł 23 ustawy o PIT wymienia wydatki, które nie są traktowane jako koszty uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. To czy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła zachodzi związek trzeba oceniać indywidualnie - w stosunku do każdego wydatku.

Jeżeli faktycznie prowadzisz firmę w swoim mieszkaniu, możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatki na czynsz, media, czy część odsetkową raty kredytu.

Jeżeli wykorzystujesz na potrzeby firmy tylko część mieszkania, musisz policzyć w jakiej części taki wydatek jest związany z działalnością gospodarczą. Żeby to zrobić, podziel powierzchnię twojego mieszkania, którą wykorzystujesz do prowadzenia firmy przez całą powierzchnię mieszkania.

W przypadku mediów, takich jak energia elektryczna czy internet, możesz u operatorów wydzielić rachunki dla prowadzonej działalności gospodarczej. W takim wypadku całość tych rachunków zaliczysz do kosztów podatkowych.

Źródło: www.biznes.gov.pl

Czytaj również

iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika