iWlkp.pl reklamy
Prokuratura Krajowa

Sprowadzali z Chin niskiej jakości sprzęt do medycyny estetycznej, sprzedawali go za krocie

Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne 10 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała mienie o wartości ponad 11 milionów złotych na szkodę spółek leasingowych. Łącznie w sprawie występuje już 28 podejrzanych.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, prania brudnych pieniędzy pochodzących z tych przestępstw kwalifikowanego z art. 299 § 1 i 5 kk, w tym poprzez wystawianie nierzetelnych faktur, których łączna wartość przekroczyła, jak dotychczas ustalono 35 milionów złotych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora 3 osoby trafiły do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu wobec 3 podejrzanych skierował wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w całości podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych podejrzanych  prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozorów Policji oraz zakazów opuszczania kraju.

Na poczet przyszłych kar i środków karnych, które mogą zostać orzeczone przez sąd względem podejrzanych, prokurator zabezpieczył w sprawie mienie w postaci pieniędzy, nieruchomości oraz pojazdów o łącznej wartości ponad 4,7 miliona złotych.

Wprowadzali do obrotu podrobiony sprzęt

W toku postępowania prokurator ustalił, że grupa przestępcza działała od 2015 r. do 2020 r. Jej członkowie sprowadzali z Chin niskiej jakości i wartości sprzęt za kilkaset dolarów, określany jako sprzęt do medycyny estetycznej. Był on następnie opatrywany podrabianymi tabliczkami znamionowymi albo też, po oznaczeniu tabliczkami znamionowymi własnej marki był obejmowany zapewnieniami i deklaracjami o spełnieniu niezbędnych do jego używania wymogów technicznych, w tym oznaczeniem CE. Następnie był sprzedawany za setki tysięcy złotych. Działalność grupy była prowadzona na wielu płaszczyznach - oprócz samego sprowadzania i podrabiania sprzętu medycznego, obejmowała również załatwianie klientów, przygotowywanie umów leasingowych, transferowanie środków uzyskanych tytułem zapłaty za zawarte umowy, a na końcu pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz inwestowanie ich w inne działalności.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Czytaj również

CERMOTOR
Mobilny zuraw wynajem eriko
iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika