iWlkp.pl reklamy
Edukacja

Stypendia od marszałka dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zdjęcie: www.umww.pl

Kolejny raz Samorząd Wielkopolski przyznał stypendia dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które prowadzi. Wydarzenie odbyło się 24 stycznia w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Wyróżnienia wręczała Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 - W tym roku mamy 268 szczęśliwców, którzy dzięki swojej pracy i determinacji otrzymają stypendium. Tego typu wyróżnienie przyznajemy jako jedyny samorząd wojewódzki w kraju. Dzisiejsza gala to moment, w którym możemy się spotkać i dokonać uroczystego ich wręczenia. To zawsze jest miły akcent podczas nauki semestralnej młodych ludzi - mówiła Paulina Stochniałek.
 
Uroczystość prowadziła Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Dorota Kinal. Na Sali obecni byli dyrektorzy i uczniowie centrów z Poznania, Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Rawicza, Wrześni oraz Złotowa.
 
Jednorazowe stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego są przyznawane od 2017 roku.
 
Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendium, która obowiązuje w danym roku kalendarzowym ustala Zarząd Województwa Wielkopolskiego (od 2017 wysokość stypendium wynosi 1.000 zł/semestr/osobę). W latach 2017 – 2022 łącznie wypłacono 1.735.000 zł.
 
Stypendium za wyniki w nauce może zostać przyznane uczniom, którzy spełnili łącznie kryteria:
1) podstawowe:
a) uzyskali w semestrze średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 – obliczoną przez wychowawcę,
b)  w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium są uczniami WSCKZiU oraz nie ukończyli 24.roku życia.
2) w przypadku gdy kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1) spełniło więcej uczniów niż liczba określona w § 5 ust. 1, o przyznaniu stypendium decydować będą kryteria dodatkowe:
a)   wzorowa postawa w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu,
b)   aktywna działalność na rzecz szkoły, potwierdzona przez wychowawcę,
c)  aktywna działalność na rzecz środowiska lokalnego, np. wolontariat, potwierdzona odpowiednimi zaświadczeniami,
d)   reprezentowanie szkoły podczas sympozjów, seminariów, konferencji,
e)   udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach.
 
Stypendium przyznawane jest w każdym semestrze danego roku szkolnego, średnio dla 3 uczniów z oddziału. 
 
Wysokość wypłaconych stypendiów w poszczególnych latach kształtowała się następującą:
- 2017 rok – 151 osób (tylko II semestr),
- 2018 rok – 307 osób, 
- 2019 rok – 279 osób,
- 2020 rok – 295 osób,
- 2021 rok – 307 osób,
- 2022 rok – 396 osób
- 2023 rok  - 268 osób ( I semestr)
 
Wydarzenie uświetnił koncert Joanna Dudkowska BAND. 
Źródło: www.umww.pl

Czytaj również

Mobilny zuraw wynajem eriko
iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika