iWlkp.pl reklamy
Straż graniczna

Ukryli się w części ładunkowej pojazdu, kiedy kierowca odpoczywał na postoju

Zdjęcie: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze Placówki SG w Poznaniu-Ławicy zatrzymali ośmiu nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców. Policjanci znaleźli migrantów w części ładunkowej samochodu ciężarowego na terenie jednej z firm w podpoznańskim Luboniu.

W sobotę 12 sierpnia poznańscy funkcjonariusze SG przyjęli od policjantów z Lubonia ośmiu cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce. Wśród ośmiu dorosłych migrantów były trzy kobiety z Etiopii i Sierra Leone oraz pięciu mężczyzn z Erytrei, Nepalu i Etiopii. Przekazani obcokrajowcy oświadczyli, że weszli niezauważenie do części ładunkowej pojazdu na jednym z rumuńskich parkingów, gdzie kierowca właśnie odpoczywał. Samochód ciężarowy jechał z towarem z Turcji do jednej z lubońskich firm.

Policjanci przekazali cudzoziemców wraz z wnioskami o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania ich do powrotu. Dokonane sprawdzenia potwierdziły, że cudzoziemcy nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce, a co za tym idzie, przebywają w naszym kraju wbrew przepisom.

Z uwagi na nielegalny pobyt, wszystkich cudzoziemców zatrzymano oraz wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu potwierdzenia ich tożsamości oraz wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, cudzoziemców zgodnie z decyzją sądu umieszczono w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Źródło: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej


Czytaj również

Mobilny zuraw wynajem eriko
iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika