iWlkp.pl reklamy
Poznań

W zamian za łapówki przekazywał informacje z urzędu. CBA zatrzymało 5 osób

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali pięć osób związanych z korupcją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Korupcja urzędnicza w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu prowadzą śledztwo pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.
Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy przyjmowania przez funkcjonariusza publicznego, podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych, korzyści majątkowych od prywatnych przedsiębiorców w zamian za udzielanie informacji pochodzących z zasobów informatycznych urzędu dotyczących m.in. gruntów i ich właścicieli. Ponadto urzędnik, w ramach prowadzonego procederu przestępczego, w istotny sposób wpływał na bieg spraw toczących się w urzędzie z korzyścią dla wybranych prywatnych przedsiębiorców.
Korupcyjne praktyki w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu stosowane były od grudnia 2021 roku do kwietnia 2022 roku.

Sprzedajność osób pełniących funkcję publiczną

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że powiatowy urzędnik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej współpracował z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w branży obrotu nieruchomościami oraz w branży deweloperskiej, którym w zamian za korzyści majątkowe udostępniał dane z systemów informatycznych urzędu.

Dnia 24 stycznia 2024 roku, na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania na terenie województwa wielkopolskiego dokonali zatrzymania pięciu osób – urzędnika instytucji publicznej oraz czterech prywatnych przedsiębiorców.
W miejscu zamieszkania oraz prowadzonych działalności gospodarczych osób zatrzymanych zostały przeprowadzone przeszukania mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych mogących mieć znaczenie w prowadzonym śledztwie.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, środki finansowe w gotówce oraz dokumentację. 
Podejrzani zostali doprowadzeni do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 228 k.k. oraz 229 k.k..

W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego doręczyli również wezwania na przesłuchania w charakterze świadka pracownikom Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

 

Zastosowane środki zapobiegawcze w śledztwie

Wobec wszystkich podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
Główny podejrzany został zawieszony w czynnościach służbowych oraz otrzymał zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, podobnie jak dwóch prywatnych przedsiębiorców.
Prokurator zastosował poręczenia majątkowe wobec osób zatrzymanych w wysokości od 20 000,00 zł do 50 000,00 zł. Łączna wartość poręczeń majątkowych podejrzanych w tej sprawie wynosi 120 000,00 zł. 

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanym zarzuty wręczenia oraz przyjęcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 228 kk oraz 229 kk. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowe w wysokości od 20 tysięcy złotych do 50 tysięcy złotych. Łączna wartość poręczeń majątkowych wynosi 120 tysięcy złotych.  Ponadto wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu i dodatkowo wobec jednego z nich zawieszenie w czynnościach służbowych - wyjaśnia dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Źródło: Zespół Prasowy CBA

Czytaj również

CERMOTOR
Mobilny zuraw wynajem eriko
iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika