iWlkp.pl reklamy
Ciekawostki

Wielkopolska z blisko 220 mln zł na zabytki

Zdjęcie: Facebook/SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Do Wielkopolski trafi blisko 220 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych. Wyniki pierwszego naboru ogłosił premier.

 

Dzięki środkom z programu zostaną zrealizowane m.in.:

  • remont i modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie – dofinansowanie dla Powiatu Kępińskiego na kwotę 3,5 mln zł,

  • renowacja elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową kościoła pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja Biskupa w Lądzie – dofinansowanie dla Powiatu Słupeckiego na kwotę 3,5 mln zł,

  • rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Obrze – dofinansowanie dla Gminy Wolsztyn na kwotę ponad 3,2 mln zł,

  • remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na kwotę ponad 1,6 mln zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków. Pozwoli on uchronić je przed degradacją i niszczeniem, dzięki czemu piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady.

Program skierowany został bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%. Wnioski mogły być składane w jednej z trzech kategorii:

• do 150 000 zł,

• do 500 000 zł,

• do 3 500 000 zł.

 

Listę wszystkich zabytków, które skorzystają z dofinansowania w Wielkopolsce można znaleźć: 


 

 


Czytaj również

Mobilny zuraw wynajem eriko
iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika